Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Oğuz Köse
  • Öğretim Görevlisi
  • Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
  • 3722
  • oguzkose@gumushane.edu.tr