Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Necdet Yiğit
  • Öğretim Görevlisi
  • İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
  • 3515
  • nyigit@gumushane.edu.tr