Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Nuri Arslan Öztürk
  • Öğretim Görevlisi
  • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Bölümü
  • 2814
  • nuri734@gumushane.edu.tr