Akademik Bilgi Bankası
  • Yrd. Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tefsir Anabilim Dalı
  • 6297
  • nurahmetkurban@gumushane.edu.tr