• Yrd. Doç. Dr. Nihan Güngör
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Matematik Mühendisliği Bölümü / Sistem Analizi Anabilim Dalı
  • nihangungor@gumushane.edu.tr