Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Necati Yılmaz
  • Öğretim Görevlisi
  • Beden Eğitimi Bölümü
  • necatiyilmaz@gumushane.edu.tr