Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kayhan
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tefsir Anabilim Dalı
  • 6466
  • mustafakayhan@gumushane.edu.tr