Akademik Bilgi Bankası
  • Okutman Murat Akpulat
  • Okutman
  • Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
  • 3761
  • muratakpulat@gumushane.edu.tr