Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Murat Kıranşan
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
  • 2915
  • murat.kiransan@gumushane.edu.tr