Akademik Bilgi Bankası
  • Doç. Dr. Mehmet Salih Güran
  • Doçent Doktor
  • İletişim Fakültesi / Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü / Radyo-televizyon Anabilim Dalı
  • 2517
  • msguran@gumushane.edu.tr