Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Mehmet Uzbaş
  • Araştırma Görevlisi
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maden Mühendisliği Bölümü / Açık İşletmeler Anabilim Dalı
  • 1758
  • uzbas@gumushane.edu.tr