Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Mehmet Tayfun Küçük
  • Araştırma Görevlisi
  • İlahiyat Fakültesi / Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Din Felsefesi Anabilim Dalı
  • mehmettayfunkucuk@gumushane.edu.tr