Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Öz
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Gümüşhane Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü
  • 2927
  • mehmetoz@gumushane.edu.tr

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği 2000 2004

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Doktora Rosa pimpinellifolia L. ve Rosa canina L. KUŞBURNU TÜRLERİNİN ÇİÇEK, YAPRAK, GÖVDE VE MEYVELERİNDE UÇUCU YAĞ ANALİZLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ Prof. Dr. İlhan DENİZ 2016
Yüksek Lisans KIZILÇAM (Pinus brutia Ten.)’DA REÇİNE KELEBEĞİ (Dioryctria sylvestrella Ratz.)LARVA GALERİSİVE GÖVDE REÇİNESİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMİ Prof. Dr. İlhan DENİZ 2007

Akademik Deneyim

Unvan Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Başlangıç Bitiş
Doktor Öğretim Üyesi Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Ormancılık 2018 Devam Ediyor
Yardımcı Doçent Doktor Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Ormancılık 2017 2018
Öğretim Görevlisi Doktor Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Ormancılık 2016 2017
Öğretim Görevlisi Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Ormancılık 2013 2016
Öğretim Görevlisi Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Tasarım 2011 2013
Öğretim Görevlisi Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri 2009 2011

İdari Görev

Üniversite/Kurum Birim Görev Başlangıç Bitiş
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Temsilci Üye 2020 Devam Ediyor
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölüm Başkanı 2019 Devam Ediyor
Gümüşhane Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Kurulu Üyeliği 2019 Devam Ediyor
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölüm Başkan Yardımcısı 2015 2017
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı 2014 2015

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A8. Okan, O. T., Deniz, İ., Yaylı, N., Şat, İ. G., Öz, M., Hatipoğlu Serdar, G., (2018). Antioxidant Activity, Sugar Content and Phenolic Profiling of Blueberries Cultivars: A Comprehensive Comparison, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2018, 46(2):639-652. DOI:10.15835/nbha46211120

A7.Top, Y., Adanur, H., and Oz, M. (2018). "Type, quantity, and re-use of residues in the forest products industry in Trabzon, Turkey," BioResources, 13(1), 1745-1760. DOI: 10.15376/biores.13.1.1745-1760

A6. Top, Y., Adanur, H., Öz, M., (2017). “Approaches of Micro-Scale Furniture and Timber Producing Businesses towards Their Waste and Environment.” Journal of Bartin Faculty of Forestry, 19(2): 88-98, DOI: 10.24011/barofd.334115.

A5. Top, Y., Adanur, H., Öz, M., (2016). “Technology used in furniture and sawmill microsized enterprises in terms of machine attributes.” American Academic & Scholarly Research Journal, 8(6), 73-81.

A4. Top, Y., Adanur, H., Öz, M., (2016). “Comparison of practices related to occupational health and safety in microscale wood product enterprises.” Safety Science, 82(1), 374-381., Doi: 10.1016/j.ssci.2015.10.014

A3. Öz, M., Deniz, İ., Okan, O, T., Fidan, M. S., (2015). “Chemical Composition of Oleoresin and Larvae Gallery Resin of Pinus Brutia Attacked by Dioryc tria Sylvestrella Ratz.” Drvna industrija, 66(3), 179-188., Doi: 10.5552/drind.2015.1408.

A2.Top, Y., Adanur, H., Öz, M., Yaşar, M., (2014). “Gümüşhane İli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi.” Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14(1), 24-36.

A1. Okan, O, T., Varlıbaş, H., Öz, M., Deniz, İ,. (2013). “Antioksidan Analiz Yöntemleri ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Antioksidan Kaynağı Olarak Kullanılabilecek Odun Dışı Bazı Bitkisel Ürünler. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1), 48-59.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

B9. Top, Y., Adanur, H., Öz, M., (2018). “Use of Personal Protective Equipment in Micro-Scale Wood Working Enterprises”, International Forest Products Congress ORENKO 2018, 26-29 September 2018, p.546-556, Trabzon, Turkey

B8. Öz, M., Adanur, H., Fidan, M. S., Komut, O., (2018). “Doğu Karadeniz Bölgesinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımları”, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 20-22 Eylül 2018, s.354-366, Gümüşhane, Türkiye.

B7. Top, Y., Adanur, H., Öz, M., (2016). “Reuse of Residues Generated in Micro Scale Furniture Enterprises in Trabzon Turkey. 70th Forest Products Society International Convention, 27-29 June, 2016, Portland, Oregon, USA.

B6. Şen, S., Yalçın, M., Öz, M., (2016). Activities of Some Natural Mineral Waters from Gumushane Region of Turkey. The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 24-28 May, 2016, Conference Proceedıngs, Chapter_10 s. 2841-2845, Sarajevo.

B5. Deniz, İ., Alma, M. H., Öz, M., Alkan, E., Fidan,, M. S., (2014). Gümüşhane Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Odun Dışı Orman Ürünlerinden Siyah Meyveli Kuşburnu Rosa pimpinellifolia L., III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s. 426-439, Kahramanmaraş, Türkiye.

B4. Deniz, İ., Odabaş Serin, Z., Öz, M., Okan, O. T., Yılmaz, B., Pekel, M., (2014). Ülkemizde Asit Pasta Yöntemi ile Reçine Oleoresin Üretim Çalışmaları, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s. 507-522, Kahramanmaraş, Türkiye.

B3. Top, Y., Adanur, H., Öz, M., Yaşar, M., (2013). Mikro Ölçekli İşletmelerde Oluşan Atıklar ve Değerlendirilme Şekilleri Gümüşhane ili Kereste Sektörü Örneği. Uluslarası Katılımlı Çevre Sempozyumu, 24-26 Ekim, 2013, Bildiriler Kitabı s. 87-98, Gümüşhane, Türkiye.

B2. Fidan, M. S., Komut, O., Öz, M., Yaşar, M., (2011). The Medical Herbs in Gumushane Flora and the Applicable Fields. 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium. 8-10 Semtember, 2011, Symposium Proceedıngs s219-228, Isparta, Türkiye.

B1. Deniz, İ., Eroğlu, M., Yaşar, A., Öz, M., Şahin, H. İ., (2006). Reçine Kelebeği Dioryctria Sylvestrella Tahribatıyla Oluşan Kızılçam Pinus Brutia Ten. Reçinesinin Uçucu Bileşenleri. I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, Bildiriler Kitabı s. 606-614, Trabzon, Türkiye.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

C4. Okan, O. T., Kılıç, A., Onaran, A., Öz, M., Deni̇z, İ. (2020). Determination of chemical composition, antioxidant and antifungal properties of pomegranate (Punica granatum L.) and Parsley (Petroselinum crispum) seed oil produced in industrial scale Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 21 (2), 143-153. DOI: 10.17474 / artvinofd.683260

C3. Öz M., Adanur H., Fidan M.S. & Komut O. (2019). Doğu karadeniz bölgesinde bulunan korunan alanların rekreasyonel kullanımları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(EkSayı), 340-350

C2. Öz, M., Baltacı, C., Deniz, İ., (2018). "Gümüşhane Yöresi Kuşburnu (Rosa canina L.) ve Siyah Kuşburnu (Rosa pimpinellifolia L.) Meyvelerinin C Vitamini ve Şeker Analizleri. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, GÜFBED 8 (2): 284-292, Gümüşhane. DOI: 10.17714/gumusfenbil.327635

C1. Öz, M., Deniz, İ., Yaşar, M., Komut, O., Fidan, M. S., (2012). "Kızılçam (Pinus brutia Ten.) da Reçine Kelebeği (Dioryctria sylvestrella Ratz.) ve Gövde Reçinesinin Uçucu Yağ Miktarları. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Özel Sayı s. 89-95, Kahramanmaraş.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

D2. Fidan, M. S., Öz, M., Adanur, H., (2015). “Gümüşhane İlinde Bulunan Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımı ve Turizm Potansiyeli. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Bildiriler Kitabı s. 337-345. Gümüşhane, Türkiye.

D1. Şahin, H. İ., Arıcan, F., Öz, M., (2004). "Kızılçam (Pinus brutia Ten.) dan Asit Pasta Tekniği ile Reçine Üretimi. V. Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 29 Nisan-01 Mayıs 2004, Bildiriler Kitabı s.109-113. Trabzon, Türkiye.

Projeler

Proje Adı Destekleyen Kurum Nitelik Durum
19.B0122.02.01- Gümüşhane Yöresi Bazı Odun Dışı Bitkisel Ürünlerinin Uçucu Yağlarının Elde Edilmesi, Kimyasal İçerikleri ve Biyolojik Aktiviteleri GÜBAP Ulusal Devam Ediyor
14.F5115.04.01 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Gıda, İlaç Sanayide Kullanılma Çalışmaların Yapılması İle İlgili Araştırma, Geliştirme Alt Yapısı Destekleme Projesi”, GÜBAP Ulusal Tamamlandı
14.B0116.02.01 Orman Ürünleri Sanayiinde Oluşan Atıkların Tür, Miktar ve Yeniden Kullanım Şekillerinin Tesbiti: Trabzon İli Örneği GÜBAP Ulusal Tamamlandı
2012.02.M106.1-Doğal Emprenye Maddeleri İle Emprenye Edilmiş Ahşap Malzemelerin Açık Hava Şartlarında Bekletilerek Sonuçlarının Araştırılması GÜBAP Ulusal Tamamlandı
2012.02.M106.2 - Gümüşhane İli Orman Ürünleri Sanayi Alt Sektörlerinde İmalat Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi GÜBAP Ulusal Tamamlandı
19.B0122.07.01- Primula veris subsp. columnae Bitkisinin Uçucu Yağının Kimyasal İçeriği, Metanol Ekstraktlarının Eldesi ve Biyolojik Aktiviteleri GÜBAP Ulusal Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
Orman Botaniği Ön Lisans
Genel Botanik Ön Lisans
Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans
Odun Dışı Orman Ürünleri Ön Lisans
Kavak ve Hızlı Gelişen Türler Ön Lisans
Orman Ürünleri Kimyası Ön Lisans
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yüksek Lisans
Orman Tali Ürünleri ve Değerlendirilmesi Yüksek Lisans
Odun Dışı Orman Ürünleri Kimyası Yüksek Lisans
Reçine Üretimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans

Yürütülen Tezler

Öğrenci Adı Seviye Tez Başlığı Yıl
Çağrı KARAPINAR Yüksek Lisans Primula veris subsp. columnae bitkisinin uçucu yağının kimyasal içeriği, metanol ekstraktlarının eldesi ve biyolojik aktiviteleri 2020

Akademik İlgi Alanları

Akademik İlgi Alanı
Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi
Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri
Bitkisel Kaynaklı Doğal Bileşenlerin Analizi