• Yrd. Doç. Dr. Mahmut Erdoğan
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
  • mahmuterdogan@gumushane.edu.tr