Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Hatice Kübra Özdemir
  • Araştırma Görevlisi
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
  • kubraozdemir@gumushane.edu.tr