Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Hatice Kübra Özdemir
  • Araştırma Görevlisi
  • kubraozdemir@gumushane.edu.tr