Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Kübra Cigerci
  • Öğretim Görevlisi
  • Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
  • kubracigerci@gumushane.edu.tr