Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Halil İbrahim Kaymak
  • Öğretim Görevlisi
  • Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
  • hikaymak@gumushane.edu.tr