• Yrd. Doç. Dr. Handan Çam
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
  • hcam@gumushane.edu.tr