Akademik Bilgi Bankası
 • Öğr. Gör. Hatice Demirağ
 • Öğretim Görevlisi
 • Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı
 • 4145
 • hatice.demirag@gumushane.edu.tr

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 2006 2011

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Doktora - Doç.Dr Sevilay Hintistan Devam Ediyor
Yüksek Lisans TİP-2 DİYABETLİ HASTALARIN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINDA DİYABET RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ PROF. DR. SAKİNE BOYRAZ 2016

İdari Görev

Üniversite/Kurum Birim Görev Başlangıç Bitiş
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KELKİT SAĞLIK HİZMETLERİ MYO BÖLÜM BAŞKANI 2016 Devam Ediyor

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Demirağ (Etbaş) H, Boyraz S., “Diabetes risk assessment of the first degree relatives of patients with type-2 diabetes mellitus”, 6th World Nursing And Healthcare Conference on J Nurs Care, Crowne Plaza, West Drayton, London, 15-17 August, 2016, 5:4(Suppl).

 2. Demirağ H., Tuncay B., Cin A.,“Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin diyabet risklerinin belirlenmesi”, 1st ınternatıonal health scıence and lıfe congress, 2-5 mayıs 2018, Burdur, Türkiye, pp. 601.

 3. Tuncay B., Cin A., Demirağ H., Alsaç SY., “Üniversite öğrencilerinin e- sağlık okuryazarlığı düzeyleri ve sağlıkla ilgili bilgilere erişimde internet kullanımları”, 1st ınternatıonal health scıence and lıfe congress, 2-5 mayıs 2018, Burdur, Türkiye, pp. 705.

 4. Sevgi Doğan E, Demirağ H, Cin A., “Depremlerde Aktif Sağlık Personeli: Hemşire”. 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 271-274. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.

 5. Demirağ H, Hintistan S, Sevgi Doğan E., “Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarına Karşı Korunmada Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları”, 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 497-500. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.

 6. Demirağ H, Hintistan S, Sevgi Doğan E, Cin A, Tuncay B., “Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm ile Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi”, 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 546-552. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.

 7. Cin A, Sevgi Doğan E, Demirağ H, Tuncay B, “Afet Durumunda Kırılgan Grup; Yaşlılar”, 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 618. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.

 8. Tuncay B, Demirağ H, Cin A, “Afetlerde Savunmasız Grup Olarak Çocuklar”, 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 22-24 Ekim 2018; pp. 633. ISBN NO: 978-605-4838-17-2.

 9. Cin A, Sevgi Doğan E, Demirağ H. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. 1st International İnternal Medicine Nursing Congress, Poster Bildiri, Antalya, Turkey, 25-27 Kasım 2018; pp. 1265.

 10. Demirağ H, Hintistan S. Hemşirelerin Kan Transfüzyon Güvenliği Kapsamında Hemovijilans Sistemi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. 1st International İnternal Medicine Nursing Congress, Antalya, Turkey, 25-27 Kasım 2018; pp. 1036-1037.

 11. Demirağ H, Hintistan S, Sevgi Doğan E, Fidan Uçan M. Dahiliye Ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Ağrı Korku Düzeylerinin İncelenmesi. 1st International İnternal Medicine Nursing Congress, Antalya, Turkey, 25-27 Kasım 2018; Pp. 1062-1063.

Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları I. Bölüm Adı: Afet Durumunda Kırılgan Grup; Yaşlılar, Cin Aynur, Sevgi Doğan Esin, Demirağ Hatice, Tuncay Birgül. Yayın Yeri: Akademisyen Tıp Kitabevi. Editör: Tuncay Özgünen, Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları-1. ISBN: 978-605-258-330-2. Bölüm sayfalar, 11-22.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Demirağ H, Göktaş Ş, Yıldırım E, Tamgül M, Gökçe M, Akkaya T. Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavı (OYKS) Kullanarak Paramedik Öğrencilerin Mesleki Becerilerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018; 7(4): pp. 65-73.

 2. Demirağ H, Hintistan S, Tuncay B, Cin A. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Diyabet Risklerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2018; 6(2): pp. 25-35.

 3. Cin A, Sevgi Doğan E, Demirağ H. Paramedik Öğrencilerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, (2018; 6(2): pp. 36-43.

 4. Demirağ H, Hintistan S, Cin A, Tuncay B. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışlarının İncelenmesi. Bozok Tıp Dergisi, 2019; 9(1): pp. 42-50.

 5. Demirağ H, Hintistan S, Sevgi Doğan E, Cin A, Tuncay B. Paramedik Öğrencilerinin Biyoterörizm ile Biyolojik Ajanlara İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019; 9(2): pp.--.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Demirağ H., "Tip-2 diabetes mellituslu hastaların birinci derece yakınlarında diyabet risk değelendirilmesi", 54. Ulusal Diyabet kongresi, Antalya, Türkiye, 18-22 Nisan 2018, ss.294-297.

 2. Demirağ H , Göktaş Ş, Yıldırım E, Tamgül M,Gökçe M,Akkaya T. “Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavı (OYKS) Kullanarak Paramedik Öğrencilerin Mesleki Becerilerinin Değerlendirilmesi”, 1. Hastane Öncesi Acil Yardım Ve Acil Tıp Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7-9 Mart 2019, ss--.

Projeler

Proje Adı Destekleyen Kurum Nitelik Durum
Tip-2 Diabetes Mellituslu Hastaların Birinci Derece Yakınlarında Diyabet Risk Değerlendirmesi BAP Ulusal Tamamlandı

Üye Olunan Dernekler ve Meslek Kuruluşları

Dernek Adı/Kuruluş
• Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
Acil hasta bakımı-1 Ön Lisans
Acil hasta bakımı-2 Ön Lisans
Travma-1 Ön Lisans
Sağlık Psikolojisi Ön Lisans
Tıbbi Terminoloji Ön Lisans
İleri Tıbbi Terminoloji Ön Lisans
Araştırma ve meslek etiği Ön Lisans
Vaka Yönetimi Ön Lisans
Mesleki Uygulama-1 Ön Lisans

Ödül / Burs Bilgileri

Ödül/Burs Adı Ödülü/Bursu veren kişi/kurum/kuruluş Yıl
Kısmi zamanlı öğrenci bursu Ege Üniversitesi 2011

Seminer ve Kurslar

Seminer/Kurs Adı Yılı
Resüsitasyon ve Travma Sempozyumu 2018
Hasta Ve Sağlık Personeli Gözüyle Kanser Ve Palyatif Bakım Sempozyumu 2015
Hemşireler İçin Kan Ve Kan Ürünleri Uygulama Kursu-I 2012