Akademik Bilgi Bankası
  • Yrd. Doç. Dr. Hasan Yaşaroğlu
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam Tarihi Anabilim Dalı
  • 6332
  • hasanyasaroglu@gumushane.edu.tr