Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Görkem Menteş
  • Araştırma Görevlisi
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Eğitimi Bölümü
  • gorkemmentes@gumushane.edu.tr