Akademik Bilgi Bankası
  • Yrd. Doç. Dr. Fetullah Yılmaz
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Hukuku Anabilim Dalı
  • 6398
  • fyilmaz@gumushane.edu.tr