Akademik Bilgi Bankası
  • Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kiremitçi
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
  • 6310
  • fkiremitci@gumushane.edu.tr