• Arş. Gör. Fazıl Kaya
  • Araştırma Görevlisi
  • Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • fkaya@gumushane.edu.tr