Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Fırat Şal
  • Öğretim Görevlisi
  • Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
  • 3716
  • firatsal@gumushane.edu.tr