• Yrd. Doç. Dr. Fatih Damlıbağ
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı
  • fdamlibag@gumushane.edu.tr