• Yrd. Doç. Dr. Fatma Okur Çakıcı
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
  • fatmaokurcakici@gumushane.edu.tr