Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Fatih Mert
  • Öğretim Görevlisi
  • İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
  • 3505
  • fatihmert@gumushane.edu.tr