Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Ebubekir Taha Özelgül
  • Araştırma Görevlisi
  • Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
  • etozelgul@gumushane.edu.tr