Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Esra Aktaş
  • Araştırma Görevlisi
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü / İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
  • esra.aktas@gumushane.edu.tr