Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Ertuğrul Düzgün
  • Öğretim Görevlisi
  • Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü
  • 3985
  • ertugrulduzgun@gumushane.edu.tr

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 2006 2011

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Doktora Yeterlilik Dönemi Prof.Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Devam Ediyor
Yüksek Lisans Yöneticilerin Liderlik Davranışları İle İşgörenlerin İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ankara'daki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Doç.Dr. Arzu KILIÇLAR 2014

Akademik Deneyim

Unvan Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Başlangıç Bitiş
Öğretim Görevlisi Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2015 Devam Ediyor
Öğretim Görevlisi Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2014 2015

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

KILIÇLAR, A. ve DÜZGÜN, E. (2014). Yöneticilerin Liderlik Davranışları İle İşgörenlerin İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ankara’daki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Business Research- Turk. Vol:6 (3), 179-199.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

DÜZGÜN, E. ve BİLİR, M. (2015). The Current Situation of Turkey And Historical Development of The Shopping Centres As A Recreational Space. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), Vol.2, 628-638.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

DÜZGÜN, E. ve DURLU-ÖZKAYA, F. (2015). Mezopotamya’dan Günümüze Mutfak Kültürü. Journal of Tourism And Gastronomy Studies. 3 (1). 41-47.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

  1. DÜZGÜN, E. (2014). Havayolu Taşımacılığında Hedef Pazar Olarak Engelli Turizmi Durum Analizi. 15.Ulusal Turizm Kongresi. 13-16 Kasım 2014, Ankara.

  2. DÜZGÜN, E. ve HASSAN-TUNÇ, A. (2015). Kentlerin Turizm Ürünü Olarak Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Önemi: TR10 Bölgesinde Bir Uygulama. 14.Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya Üniversitesi, 16 Nisan 2015.

Projeler

Proje Adı Destekleyen Kurum Nitelik Durum
EU European Voluntary Service ( EVS) Project Gazi Üniversity and Compass Egyesület Uluslararası Tamamlandı
EU Leonarda Da Vinci Project Ulusal Ajans ve Anakara Valiliği Uluslararası Tamamlandı
Profesyonel Turist Rehberliği 36 Günlük Türkiye Turu Uygulama Gezisi Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulusal Tamamlandı

Üye Olunan Dernekler ve Meslek Kuruluşları

Dernek Adı/Kuruluş
TİYADER (Turistik İşletme Yöneticileri, Personeli ve Avrupa Birliği Turizm Personeli ile İlişkiler)

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
Yönetim ve Organizasyon Lisans
Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı Ön Lisans
Davranış Bilimleri Lisans
Yiyecek İçecek Servisi I Ön Lisans
Yiyecek İçecek Servisi II Ön Lisans
Mesleki İngilizce I Ön Lisans
Mesleki İngilizce II Ön Lisans
Davranış Bilimleri Ön Lisans
Pazarlama İlkeleri Ön Lisans

Ödül / Burs Bilgileri

Ödül/Burs Adı Ödülü/Bursu veren kişi/kurum/kuruluş Yıl
Staj ve Yabancı Dil Eğitimi (İngiltere) Ankara Valiliği 2012

Akademik İlgi Alanları

Akademik İlgi Alanı
İşletme, Turizm İşletme, Yönetim Organizasyon
Destinasyon Yönetimi, Özel İlgi Turizmi
Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği