Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Emre Varan
  • Araştırma Görevlisi
  • Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Eczane Hizmetleri Bölümü / Eczane Hizmetleri Programı
  • emre.varan@gumushane.edu.tr