Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Elvan Kiremitçi Canıöz
  • Araştırma Görevlisi
  • Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
  • elvan.kiremitcicanioz@gumushane.edu.tr