Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Efecan Tezcan
  • Araştırma Görevlisi
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği Bölümü
  • 3938
  • efecantezcan@gumushane.edu.tr