Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Eda Dişli Bayraktar
  • Öğretim Görevlisi
  • İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon Bölümü
  • 3503
  • edisli@gumushane.edu.tr