Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Eda Tutak
  • Öğretim Görevlisi
  • İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon Bölümü
  • 3508
  • edatutak@gumushane.edu.tr