Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Davut Şahin
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • dsahin@gumushane.edu.tr