Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Davut Şahin
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Tefsir Anabilim Dalı
  • dsahin@gumushane.edu.tr