Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Cavit Kumaş
  • Araştırma Görevlisi
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maden Mühendisliği Bölümü / Yeraltı Maden İşletmeciliği Anabilim Dalı
  • 1753
  • ckumas@gumushane.edu.tr