Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Büşranur Küçükuğurlu
  • Araştırma Görevlisi
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Yazılım Mühendisliği Bölümü / Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
  • 1674
  • busra.kucukugurlu@gumushane.edu.tr