Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Betül Koşmaz
  • Araştırma Görevlisi
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Matematik Mühendisliği Bölümü / Sistem Analizi Anabilim Dalı
  • 1946
  • betul.kosmaz@gumushane.edu.tr