Akademik Bilgi Bankası
 • Öğr. Gör. Besim Karabulut
 • Öğretim Görevlisi
 • Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu / Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
 • besimkarabulut@gumushane.edu.tr

Yabancı Dil

Dil Sınav Puan Yıl
İngilizce YDS 60 2016

Lisans

Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 2005 2009

Lisansüstü

Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yıl
Doktora - Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK Devam Ediyor
Yüksek Lisans Karadeniz Bölgesi’nde yetişmekte olan yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum), çay üzümü (Vaccinium arctostaphylos) ve çoban üzümü (Vaccinium myrtillus) tohumlarında çıkış üzerine bazı uygulama Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK 2012

Akademik Deneyim

Unvan Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Başlangıç Bitiş
Öğretim Görevlisi Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 2013 Devam Ediyor

İdari Görev

Üniversite/Kurum Birim Görev Başlangıç Bitiş
Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 2014 2017

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Köse B., Karabulut B., Ceylan K., 2014. "Effect of Rootstock on Grafted Grapevine Quality." European Journal of Horticultural Science, 4, 79, Sayfa: 197 - 202, ISSN 1611-4426.

 2. Okcu M., Kalkışım Ö., Okcu Z., Karabulut B., Yıldırım N., Agar G., 2015. "Determination of Genetic Diversity Among Wild Grown Apples From Eastern Black Sea Region in Turkey Using ISSR and RAPDs Markers." Erwerbs-Obstbau, DOI 10.1007/s10341-015-0245-7. ISSN 0014-0309

 3. Köse B., Çelik H., Karabulut B., 2015. "Determination of callusing performance and vine sapling characteristics on different rootstocks of ‘Merzifon Karası’ grape variety (Vitis viniferaL.)." Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30, 87-94. ISSN: 1308-8750

 4. Köse, B., Çelik, H., Karabulut, B., Söyler, K., Tapan, A.K., 2015. Merzifon Karası Üzüm çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (1. Aşama). 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi A (Özel Sayı), Cilt 27 Sayfa: 420-425

 5. Çelik, H., Köse, B., Ateş, S., Karabulut, B., 2015. Rize İlinden Selekte Edilen Kokulu Üzüm (Vitis labrusca L.) Tiplerinin Göz Verimliliklerinin Saptanması. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi A (Özel Sayı), Cilt 27 Sayfa: 238-245

 6. Kalkışım, Ö., Özdeş, D., Okcu, Z., Karabulut, B., Şentürk, H.B., 2016. Determination of Pomological and Morphological Characteristics and Chemical Compositions of Local Apple Varieties Grown in Gumushane, Turkey. Erwerbs-Obstbau. 58:41–48 DOI 10.1007/s10341-015-0256-4

 7. Kalkışım, Ö., Okcu, M., Okcu, Z., Karabulut, B., Yildirim, N., Ağar, G., 2016. Relationships Among some Pears Genotypes (Pyrus Communis L.) Based on ISSR and RAPD Analysis. Erwerbs-Obstbau. 58:259-264 DOI: 10.1007/s10341-016-0287-5

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Karabulut B., Çelik H., 2013. "The effects of gibberellin and dry-cold stratification on germination of Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.) and bilberry (Vaccinium myrtillus L.) seeds collected from Artvin forest and plateaus." International Caucasian Forestry Symposium, 1118-1124, 24-26 October, Artvin.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Çelik H., Ateş S., Çelik D., Kalaycı Ö., Demirel G., Karabulut B., 2016. Güzyemişi (Elaeagnus umbellata Thunb.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Soğukta Bekletme ve Sıcak Su Uygulamalarının Etkisi. BAHÇE Özel Sayı. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri: Cilt:45 S:329-334 ISSN:1300-8943

 2. Karabulut B., Satılmış Z., Çelik H., 2016. Artvin İli Bahçe Bitkileri Üretim Potansiyeli. BAHÇE Özel Sayı. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri: Cilt:45 S:434-437 ISSN:1300-8943

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Çelik H., Ateş S., Çelik D., Kalaycı Ö., Demirel G., Karabulut B., 2015. Güzyemişi (Elaeagnus umbellata Thunb.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Soğukta Bekletme ve Sıcak Su Uygulamalarının Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı. 25-29 Ağustos, Çanakkale

 2. Karabulut B., Satılmış Z., Çelik H., 2015. Artvin İli Bahçe Bitkileri Üretim Potansiyeli. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı. 25-29 Ağustos, Çanakkale.

 3. Kalkışım, Ö., Özdeş, D., Karabulut, B., Okcu, Z., Şentürk, H.B., 2014. Gümüşhane İlinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri ve Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi. 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi. Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, S: 163. 01-05 Eylül, Kahramanmaraş

 4. Okcu M., Okcu Z., Kalkışım Ö., Karabulut B., 2013. Gümüşhane İlinde Organik Tarım. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Cilt: 2, S: 319-324, 25-27 Eylül, Samsun.

 5. Çelik, H., Karabulut, B., Söyler, B., Çelik, D., Demirel G., Işık, Y., 2012. Güzyemişi (Eleagnus Umbellata Thunb.)’nin Bazı Pomolojik Özellikleri ile Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Dışsal Giberellin Uygulaması ve Soğukta Katlamanın Etkileri. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Semp. 3-5 Ekim, Akdeniz Üniv., Antalya. Bildiriler Kitabı: 314-323.

Projeler

Proje Adı Destekleyen Kurum Nitelik Durum
Gümüşhane İli Yerel Elmalarının Pomolojik Özellikleri Ve Kimyasal İçerikleri BAP Ulusal Tamamlandı
Gümüşhane İli Yerel Armutlarının (Pyrus Communis L.) Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri ile Kimyasal İçerikleri BAP Ulusal Tamamlandı

Verdiği Dersler

Ders Adı Seviye
Budama tekniği Ön Lisans
Organik Bağcılık Ön Lisans
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme Ön Lisans
Bitkisel Üretim İlkeleri Ön Lisans
Hayvansal Üretim İlkeleri Ön Lisans
Organik Ürünlerin İşl., Amb. ve Muh. Ön Lisans
Temel Bilgi Tek. Kullanımı Ön Lisans
Organik Tarımda Has. ve Zar. Müc. Ön Lisans
Fide ve Fidan Yetiştiriciliği Ön Lisans
Bahçe Bitkileri Ön Lisans
Tarımda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ön Lisans

Akademik İlgi Alanları

Akademik İlgi Alanı
Üzüm, maviyemiş, çoğaltma,