Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Berat Sarıkaya
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Kelam Anabilim Dalı
  • 6442
  • beratsarikaya@gumushane.edu.tr