Akademik Bilgi Bankası
  • Yrd. Doç. Dr. Berat Sarıkaya
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / Kelam Anabilim Dalı
  • 6442
  • beratsarikaya@gumushane.edu.tr