• Yrd. Doç. Dr. Alper Veli Çam
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
  • alpercam@gumushane.edu.tr