Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Ahmet Alper Taşmektepligil
  • Araştırma Görevlisi
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü / Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
  • 1617
  • alper.tasmektep@gumushane.edu.tr