Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Ahmet Temel
  • Araştırma Görevlisi
  • Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölümü / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
  • ahmettemel@gumushane.edu.tr