Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selman Yiğit
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
  • 6111
  • ahmetselman.yigit@gumushane.edu.tr