Akademik Bilgi Bankası
  • Öğr. Gör. Adem Altunbaş
  • Öğretim Görevlisi
  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
  • ademaltunbas@gumushane.edu.tr