Akademik Bilgi Bankası
  • Arş. Gör. Adem Çetin
  • Araştırma Görevlisi
  • İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
  • adem.cetin@gumushane.edu.tr