Akademik Bilgi Bankası
  • Dr. Öğr. Üyesi Aysel Başoğlu
  • Doktor Öğretim Üyesi
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
  • abasoglu@gumushane.edu.tr