• Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu Akyüz
  • Yardımcı Doçent Doktor
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
  • aakyuz@gumushane.edu.tr